تاریخچه کتابخانه و معرفی کتابخانه دندانپزشکی دانشگاه

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1383 همزمان با پذیرش دانشجو در رشته دندان تاسیس و با تعداد محدودی کتاب در مجموعه به مساحت 100 متر مربع شروع به کار کرد.در سالهای 85-86 با افزایش مساحت کتابخانه به 60متر ،مجموعه منابع کتابخانه نیز افزایش یافت و تعداد کتب فارسی به 1200 نسخه افزایش یافت. در سال 1391با ورود نرم افزار سیستم پارس آذرخش کلیه منابع  و اعضای کتابخانه وارد سیستم شده و کتابخانه به صورت نیمه دیجیتالی درآمده است.