لیست اخبار صفحه :1
درباره ویروس کرونا و دندانپزشکی بیشتر بدانید

درباره ویروس کرونا و دندانپزشکی بیشتر بدانید

مقابله با انتقال ویروس کرونا در دندانپزشکی در حال حاضر باید توجه داشته باشید که با وجود خطراتی که ویروس کرونا می ‌تواند برای افراد به وجود آورد، تا حد امکان بهتر است از منزل خارج نشده و به محل های عمومی چون دندانپزشکی مراجعه نکنند. اما در اینجا اگر شما راه های مقابله با انتقال ویروس کرونا را بدانید می توانید با وجود این ویروس بدون اینکه خطری شما را تهدید کند به دندانپزشکی بروید. اما توجه داشته باشید افرادی که دچار این بیماری هستند به هیچ عنوان نباید به دندانپزشکی مراجعه کنند. همانطور که مستحضر هستید این ویروس با تماس افراد با یکدیگر انتقال پیدا کرده است از این رو رعایت بهداشت فردی جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در در دندانپزشکی ضروری می باشد.