تقدیر از کتابداران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و کتابدار

تقدیر از کتابداران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و کتابدار

دیدار معاون محترم پژوهشی با جمعی از اساتید دانشکده دندانپزشکی

دیدار معاون محترم پژوهشی با جمعی از اساتید دانشکده دندانپزشکی

دندانپزشکان برای مقابله با کوید ۱۹ چه کنند؟

دندانپزشکان برای مقابله با کوید ۱۹ چه کنند؟

دسترسی دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

دسترسی دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

پایگاه های اطلاعاتی

web of science

Uptodate

PubMed

Scholar

ایرانداک

clinicalkey